دوشنبه 9 آبان‌ماه سال 1390

آموزش مدیریت استراتژیک- قسمت دهم

تکنیک های عملی موفقیت در هزاره ی سوم


1-    برای تامین نیازمندی های خود از بهترین منابع استفاده کنید

2-    حیطه تامین فعالیت تجاری خود را محدود کرده و بر روی یک زمینه تمرکز کنید.

3-    با به کارگیری اطلاعات طراحی می توانید به نحوه موثر و کارآمدی،  محصولات بهتر تولید کنید.

4-    شرکای تجاری را بر روی اینترنت گرد هم آورید و به جای محکم تر کردن زنجیره تامین وجودی یک web تامین یکپارچه خلق کنید.

5-    خود را برای عصر اطلاعات آماده کنید.

6-    طراحی ها را بر مبنای ارتباطات انجام دهید.

7-    برای دستیابی به موفقیت خود، دانایی پیشه کنید.

8-    با دلتان مدیریت کنید.

 

دوشنبه 17 مرداد‌ماه سال 1390

آموزش مدیریت استراتژیک- قسمت نهم

الگوهای تبیین عومل محیطی

1-    الگوی PEST: این الگو محیط کسب وکار را با 4 گروه تعریف می کند:

الف) عوامل سیاسی(P)

ب) عوامل اقتصادی(E)

ج) عوامل اجتماعی(E)

د) عوامل فناوری(T)


2- الگوی پورتر: این االگو 5 گروه را پیشنهاد می کند:

الف) رقبای اصلی

ب) مشتریان

ج) تامین کنندگان

د) تازه واردان به صنعت

ه) کالاهای جایگزین

 

« اولین شرط برای اثربخشی استراتژی شناخت عومل محیطی است.»

دوشنبه 3 اسفند‌ماه سال 1388

آموزش مدیریت استراتژیک -قسمت هشتم

مقایسه تفکر استراتژیک با تفکر غیر استراتژیکبرنامه ریزی استراتژیک:

-  نوعی برنامه ریزی بلند مدت است که به سازمان به عنوان یک کل می نگرد

-  مجموعه ای از ابزار و متدولوژی های لازم برای تحقق استراتژی حاصل از تفکر استراتژیک است.

 

مدیریت استراتژیک:

- مدیریت استراتژیک مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات مدیریتی است که کیفیت عملکرد سازمان را در بلند مدت رقم می زند.

- مدیریت استراتژیک گرفتن تصمیمات امروز با توجه به شرایط محیطی و از دیدگاه عملیاتی برای رسیدن به نتایج فردا است.

 

چهارشنبه 16 دی‌ماه سال 1388

آموزش مدیریت استراتژیک-قسمت هفتم

سطوح استراتژی

سه‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1388

آموزش مدیریت استراتژیک-قسمت ششم

مفهوم استراتژی:

برگرفته از کلمه یونانیStrategema به معنی فرمانده ی ارتش که ترکیبی از دو کلمه ی Stratos و Age است.

مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ ساز نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی به کار گرفته شده است. سپس تئوریسین های علم مدیریت، استراتژی را چگونگی تخصیص مطلوب منابع کمیاب جهت رسیدن به اهداف اقتصادی تعریف کرده اند.


تعریف استراتژی:

۱-  استراتژی عبارت است از یک طرح واحد و همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت و ضعف سازمان را با فرصت ها و تهدیدات محیطی مربوط ساخته، دست یابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می سازد.(چندلر،۱۹۶۲)

۲-  استراتژی عبارت است از الگوی به جریان انداختن تصمیمات.(مینزبرگ ،۱۹۷۸)

۳-  استراتژی عبارت است از الگوی مقاصد، اهداف، خطی مشی های اصلی سازمان و طرح هایی جهت رسیدن به اهداف.( اندروز، ۱۹۷۱)

 

سیر تحول برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارت است از فرآیند تغییر هدف ها و تدوین برنامه ها برای تحقق آن ها.

دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1387

مدیریت استراتژیک

حسین وفاییکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 کارشناس روابط عمومی و بین الملل دانشگاه تربیت معلم سبزوار


خـلاصـهاین مقاله‌  به بحث مدیریت استراتژیک  می‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعریفی پیرامون مدیریت و استراتژی آغاز و فرایند مدیریت استراتژیک در پنج مرحله، تجزیه و تحلیل محیطی، پایه‌گذاری جهت‌گیری سازمانی، هدف‌گذاری، تعیین و تدوین استراتژی‌ها، بسترسازی و اجرای استراتژی‌ها و کنترل استراتژی‌ها توضیح داده شده است.
مهارت‌های بنیادین شامل مهارت تعامل، تخصیص، نظارت و سازماندهی می‌شود.
پژوهشهای انجام گرفته ، مزایایی را برای تفکر استراتژیک و تعهد عمیق به فرایند مدیریت استراتژیک قایل است، از جمله تفکر و تعهد استراتژیک :
1- سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف ، هدایت و راهنمایی می کند.
2- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات، فرصتهای جدید و تهدیدات در حال ظهور را تسهیل می کند.
3- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی کار تقویت می سازد.
4-کلیه تصمیم گیریهای مدیران در زمینه‌ استراتژی را در کل سازمان هماهنگ می نماید.
5- سازمان را قادر می سازد که موقعیت واکنشی (Reactive)خود را به وضعیت کنشی وآینده ساز (Proactive) تبدیل کند.
مزایای فوق به سازمانها توانایی آن را می بخشد که به جای آن که صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و در مقابل شرایط متغیر حاکم بر خود واکنش نشان دهند ، خود بر آنها تأثیر گذارند

چهارشنبه 4 دی‌ماه سال 1387

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

فرآیند مبنایی برنامه‌ریزی: 
تحلیل موقعیتی: برمبنای رویکرد احتمالی (پیشامدهای آینده), برنامه‌ریزی با یک تحلیل موقعیتی آغاز می‌شود. برنامه‌ریزان باید در چارچوب محدودیت‌های زمانی و منابع, اطلاعات مرتبط با مساله مورد برنامه‌ریزی را جمع‌آوری, تفسیر و خلاصه (جمع‌بندی) نمایند.
ارایه اهداف و طرح‌های ممکن (گزینه‌های پیش رو): این مرحله, جایی است که باید بر خلاقیت تاکید ورزید و مدیران و کارکنان را تشویق کرد تا برپایه نگرشی وسیع به امورشان بیندیشند. 
الف. ”اهداف“, همان مقاصد یا غایت‌هایی هستند که مدیران قصد رسیدن بدان‌ها را دارند. اهداف می‌بایست مشخص, چالشی و واقع‌گرایانه باشند.
پنج‌شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1387

آموزش مدیریت استراتژیک- قسمت ۴

نگرش در بنگاه ها در زمینه ی IT :

1-      نگرش این که IT وسیله ایست برای کاهش تعداد کارکنان

2-      به کارگیریIT  د رمشاغل نامناسب

3-      IT جهت سهولت زندگی داخلی سازمان نه ارتقا و سرویس دهی به مشتریان

4-      نگاه به IT مثل یکی از وظایف و تکالیف و نه یک منبع داخلی

IT یک رویکرد تحول ساز است و نه خودکارکردن فرآیندهای موجود.

راه کارهای فناوری اطلاعات د رجهت محوریت دادن به مشتری

تبدیل فناوری اطلاعات از یک توان گیر به یک توان بخش مستلزم این است که سازمان ها تمامی بهره هایی را که می توانند در زمینه ی کا رخودشان از این فناوری ببرند به روشی برای خود تعریف کنند. بدیهی است که IT تنها یکی از ابزارها ی کلیدی است که جهت علاقه مندی به نزدیک تر شدن به مشتریان باید مرود نظر قرار گیرد. بسیاری از سازمان ها هم اکنون موفق شده اند از   IT جهت به کارگیری راهکارهای افسانه ای و خلق فرصت های تازه استفاده کنند.

1-      پاسخ گو بودن(Responsiveness)

2-      انعطاف پذیری(Flexibility)

3-      ارتقا شیوه اجرایی

4-      کارکردن با مشتری

5-      نزدیک کردن انسان ها به یکدیگر

متغییرهای محیطی موثر در سازمان

مدیران برای تجزیه و تحلیل کارآمد و موثر محیط سازمان باید از ساختار محیط سازمانی آگاهی داشته باشند. محیط سازمان معمولا در سه سطح متفاوت دسته بندی می شود: 1- محیط عمومی 2- محیط عملیاتی 3- محیط درونی.