یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1387

اقتصاد اینترنت

امروز اینترنت یکی از اصلی‌ترین وسایل ارتباطات جمعی است که می‌تواند اخبار و اطلاعات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دورترین نقطهء جهان مخابره کند. بنابراین هر‌چه تعداد کاربران در یک کشور بیش‌تر باشد آن کشور پیشرفته‌تر به حساب می‌آید. به گزارش مرکز آمار اینترنت ورلد ( INTERNET WORLD ) کشورهای ایالات متحدهء آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، هند، انگلیس، کرهء‌جنوبی، ایتالیا، فرانسه و روسیه 10 کشوری هستند که بیش‌ترین شمار کاربران را دارند . . ایالات متحدهء آمریکا 6/22 درصد از کل کاربران اینترنت جهان را دارد. پس از آمریکا کشور چین با داشتن 6/10 درصد از کل کاربران جهان، رتبهء دوم را از آن خود کرده است. در این کشور 94 میلیون نفر کاربر اینترنت وجود دارد که تنها 3‌/‌7 درصد از کل جمعیت این کشور است. جمعیت زیاد این کشور باعث شده است تا باوجود نفوذ کم اینترنت میان جمعیت یک میلیارد و 300 نفری این کشور بازهم شمار کاربرانش رتبهء دوم را در جهان به خود اختصاص دهد

امروز اینترنت یکی از اصلی‌ترین وسایل ارتباطات جمعی است که می‌تواند اخبار و اطلاعات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دورترین نقطهء جهان مخابره کند. بنابراین هر‌چه تعداد کاربران در یک کشور بیش‌تر باشد آن کشور پیشرفته‌تر به حساب می‌آید. به گزارش مرکز آمار اینترنت ورلد ( INTERNET WORLD ) کشورهای ایالات متحدهء آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، هند، انگلیس، کرهء‌جنوبی، ایتالیا، فرانسه و روسیه 10 کشوری هستند که بیش‌ترین شمار کاربران را دارند .

. ایالات متحدهء آمریکا 6/22 درصد از کل کاربران اینترنت جهان را دارد. پس از آمریکا کشور چین با داشتن 6/10 درصد از کل کاربران جهان، رتبهء دوم را از آن خود کرده است. در این کشور 94 میلیون نفر کاربر اینترنت وجود دارد که تنها 3‌/‌7 درصد از کل جمعیت این کشور است. جمعیت زیاد این کشور باعث شده است تا باوجود نفوذ کم اینترنت میان جمعیت یک میلیارد و 300 نفری این کشور بازهم شمار کاربرانش رتبهء دوم را در جهان به خود اختصاص دهد

. کشور ژاپن با داشتن 67 میلیون و 678 هزار نفر کاربر سومین رتبهء را دارد. به‌طورکلی 8/52 درصد از کل جمعیت کشور ژاپن کاربر اینترنت هستند و این عده 6/7 درصد از کل کاربران جهان را تشکیل می‌دهند. آلمان که از نظر شمار کاربران رتبه چهارم را دارد، 2/5‌ درصد از کل کاربران جهان را در خود جای داده است. در این کشور 56 درصد از مردم از اینترنت استفاده می‌کنند که نسبت خوبی برای این کشور محسوب می‌شود. در میان تمامی کشورهای مورد بررسی نسبت کاربران به جمعیت کشور در ایالات متحدهء آمریکا از همه بیش‌تر است و کشور هند هم کم‌ترین نسبت کاربران را به کل جمعیت خود دارد. دلیل قرارگرفتن هند در رتبهء پنجم جمعیت زیاد این کشور است. هند جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر دارد که تنها 6/3 درصد از آن‌ها یعنی حدود 39 میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند، هند 4/4 درصد از کل کاربران جهان را دارد. کشورهای انگلیس، کرهء‌جنوبی و ایتالیا به ترتیب چهار، 6/3 و 2/3 درصد از کل کاربران اینترنت جهان را دارند در حالی‌که 7‌/58‌‌ درصد از کل جمعیت انگلیس3 /63‌ درصد از کل جمعیت کرهءجنوبی و 8/48‌‌ درصد از کل جمعیت ایتالیا در این خیل قرار دارند. آمارها حاکی این مطلب است که 2/‌41 درصد از جمعیت فرانسه معادل 25 میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند. این کشور که رتبهء نهم را از نظر شمار کاربران به خود اختصاص داده 8/2 درصد از کل کاربران جهان را در خود جای داده است

. کشورهای روسیه، کانادا و برزیل به ترتیب 5/2، 3‌/2‌ درصد و دو درصد از کل کاربران اینترنت را دارند. در کشور روسیه 22 میلیون و 300 هزار نفر کاربر اینترنت وجود دارد که 5/15‌ درصد از کل جمعیت است و در کانادا 20میلیون و 450 هزار نفر کاربر 8/63 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. در برزیل تنها 18میلیون کاربر اینترنت وجود دارد درحالی‌که جمعیت این کشور بیش‌از 181میلیون نفر است. کاربران اینترنت 9/‌9 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. در کشور اندونزی که رتبهء سیزدهم از نظر تعداد کاربران اینترنت را دارد، اینترنت بین 15میلیون و سیصد هزار نفر از مجموع 219میلیون نفر نفوذ کرده است. در واقع تنها هفت درصد از کل جمعیت اندونزی در شمار کاربران اینترنت قرار دارند و 7/1 درصد از کل کاربران را تشکیل می‌دهند. کشور اسپانیا با داشتن 6‌/‌1 درصد از کل کاربران رتبهء چهاردهم را دارد. در این کشور 14میلیون و 591 هزار کاربر اینترنت وجود دارد که 6/33 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. نفوذ اینترنت در 4/66 درصد از مردم استرالیا، 8/11 درصد از مردم مکزیک، 5/53 درصد از مردم تایوان،2/66 درصد از مردم هلند، 8/27 درصد از مردم لهستان و 9/35 درصد از مردم مالزی است.این کشورها به ترتیب 5‌/‌1، 4‌/1‌، 4‌/1‌، 2/1 و 1/1 درصد از کل کاربران جهان را تشکیل می‌دهند. به گزارش مرکز آمار اینترنت، این تکنولوژی جدید در میان 9/13 درصد از کل جمعیت جهان نفوذ پیدا کرده است و در کل 888 میلیون و 682 هزار کاربر در جهان وجود دارند که 727 میلیون و 928 هزار نفر از آن‌ها در 20 کشور مورد بررسی زندگی می‌کنند. در این گزارش 10 زبانی که به ترتیب بیش‌ترین خیل کاربران به آن تعلق دارند نیز معرفی شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد 291 میلیون و 822 هزار نفر از کل کاربران اینترنت یعنی 8/32 درصد از کل کاربران انگلیسی زبان هستند. 3/26 درصد از کل جامعه انگلیسی‌زبانان دنیا را تشکیل می‌دهند. دومین زبان در دنیای عظیم اینترنت زبان چینی است. کاربران این زبان 113میلیون و 414 هزار نفر هستند که 8/12 درصد از کل کاربران را تشکیل می‌دهند. این عده 6/7‌‌ درصد از کل جمعیت چینی زبانان دنیا هستند. زبان‌های ژاپنی، اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی، کره‌ای، ایتالیایی، پرتغالی و هلندی از نظر شمار کاربران رتبهء‌های سوم تا دهم را دارند. به گزارش مرکز مطالعات اینترنتی 67 میلیون و 678 هزار نفر از مجموع کاربران یعنی 6/7 درصد از کل جمعیت کاربران به زبان ژاپنی صحبت می‌کنند. زبان اسپانیایی 4/6 درصد از کل کاربران، زبان آلمانی 1/6 درصد، زبان فرانسوی 2/4 درصد، زبان کره‌ ای 6/3 درصد، زبان ایتالیایی 2/3 درصد، زبان پرتغالی 4/2 درصد و زبان هلندی 6/1 درصد از کل کاربران را تشکیل می‌دهند

. به گزارش مرکز مطالعات اینترنتی 8/52 درصد از کل افرادی که به زبان ژاپنی صحبت می‌کنند 6/14 درصد از کل افرادی که به زبان اسپانیایی صحبت می‌کنند و 4/‌55 درصد از کل افرادی که به زبان آلمانی صحبت می‌کنند، در شمار کاربران قرار دارند. 10 درصد از فرانسوی زبانان، 42 درصد از کره‌ای زبانان، 8/48 درصد از ایتالیایی زبانان، 5/‌ 9درصد از افرادی که به زبان پرتغالی صحبت می‌کنند و 5/60 درصد از افرادی که به زبان هلندی صحبت می‌کنند در شمار کاربران اینترنت قرار دارند. به‌طورکلی 8/80 درصد از کل کاربران اینترنت متعلق به این 10 زبان هستند و درحالی‌که تنها 9/‌18 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، کاربران متعلق به این 10 زبان 718 میلیون و 63 هزار نفر هستند. به گزارش این مرکز کشورهای قارهء آسیا در مجموع 302 میلیون و 257 هزار نفر کاربر اینترنت دارند که نسبت به سال 2000 میلادی 4/164 درصد رشد کرده است. قارهء آسیا از نظر شمار کاربران اولین رتبهء را در جهان دارد و پس از آن‌ قاره اروپا، آمریکایی شمالی، آمریکای لاتین و کارائیب، اقیانوسیه و آفریقا قرار دارد، قارهء آسیا با داشتن 3/56 درصد از کل جمعیت دنیا 34 درصد از کل کاربران را دارد

. www.internet worldstats.com


پس از روسیه، کشورهای کانادا، برزیل، اندونزی، اسپانیا، استرالیا، مکزیک، تایوان، هلند، لهستان و مالزی بیش‌ترین شمار کاربران را دارند و رتبهء 10 تا 20 را دارند. این 20 کشور در مجموع 727 میلیون و 928 هزار کاربر دارند که 9/81‌ درصد از کل کاربران جهان را تشکیل می‌دهد. به گزارش مرکز آمار اینترنت در ایالات متحدهء آمریکا 8/67 درصد از کل مردم از اینترنت استفاده می‌کنند که این تعداد 200 میلیون و 934 هزار نفر را تشکیل می‌دهدمنبع: روزنامه سرمایه

نظرات (2)
پایگاه جامع مدیران
سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 03:04 ب.ظ
به نام خداوند جان و خردبا سلام و احترام


احتراما به استحضار می رساند ، شرکت مدیریت اطلاعات پویا مهارت با همکاری پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران ایران اقدام به تولید دو بسته ی ویژه مدیران (پکیج مدیریتی مدیران آنلاین و ماهنامه الکترونیکی – گویشی مدیران آنلاین ) نموده است که در مدت کوتاهی که از عرضه ی آن در همایش ها و سازمانهای مختلف گذشته است استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته است .

دو بسته ی مدیریتی ذکر شده ، شروع تازه ایست برای همگام کردن مدیران شایسته ی ایرانی با دانش و تجربه ی مدیران موفق روز در ایران و جهان . موجب افتخار خواهد بود که شما هم در این حرکت همراه ما باشید .

گفتنی است که با توجه به گسترش مشترکین ماهنامه ی الکترونیکی – گویشی مدیر آنلاین استفاده از فضای آن برای معرفی فعالیتها ، محصولات و سرویس های آن شرکت محترم نیز می تواند موجب معرفی شایسته ای شرکت نزد سازمان ها و مراکز متعددی گردد . در صورت تمایل جهت معرفی خود در این ماهنامه نیز می توانید با ما تماس بگیرید.
امتیاز: 0 0
پایگاه جامع مدیران
سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 03:06 ب.ظ
از آنجایی که از این بسته ها جهت هدیه ی مدیریتی سال نو استقبال خوبی شده است ، توجه به زمان اندک باقیمانده تا سال جدید و تعداد موجودی محدود ، خواهشمند است در صورت تمایل در اسرع وقت اعلام نظر فرمایید .

به پیوست اطلاعات این دو بسته تقدیم حضور می گردد .با تشکر و احترام

ندا مفاخری - شاهین شاکری

مدیران پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران ایران

www.Modiriran.ir
برای دریافت فایل پیوست لطفاً به این آدرس مراجعه کنید:
http://mitmacademy.ir/files/ModirIran_IR.pdf

آدرس : تهران – بزرگراه نیایش – تقاطع سردارجنگل – ساختمان سهند – واحد یک – شرکت مدیریت اطلاعات پویا مهارت

تلفن : 44841991-021 نمابر : 44841728-021
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد